( یک دقیقه برای شما ) تمدید شد!
نفر اول 200 هزار تومان
نفر دوم 120 هزار تومان
نفر سوم 70 هزار تومان
تا اغاز ترم تحصیلی پیش رو فرصت دارید اثر به یاد ماندنی برای پخش در شب سینمایی دانشجویی مهیا سازید.
یک دقیقه مستندی از حضور شما در مقابل دوربین
یک دقیقه حرف های شما
یک دقیقه انتقادی
یک نمایش یک دقیقه ای
یک دقیقه اواز
اطلاعات دقیق تر و سایر مطالب را از وبلاگ زیر دریافت کنید:

www.vahmanclub.blogsky.com

منتظر شما هستیم...